• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Over Home4Kids

Home4kids onderscheidt zich van andere organisaties door bewust kleinschalig te blijven werken, zodat de persoonlijke aandacht die we kinderen en jongeren willen bieden goed tot zijn recht komt. De kinderen helpen richting te geven aan hun leven. Home4kids denkt niet in problemen maar in oplossingen. Alles is mogelijk als je maar wilt. Als eigenaar van Home4kids ligt mijn focus op deze extra kwetsbare kinderen. Ze hebben in hun leven al veel negatieve ervaringen opgedaan. School, thuis, vereniging ofwel directe omgeving. Vaak worden ze als lastig gezien. Maar ongewenst gedrag komt ergens vandaan. Door naar het kind te kijken en te luisteren krijgt het kind erkenning. Ik pleit ervoor dat erkenning een van de basis behoefte is naast het eten en drinken. Ik streef naar veiligheid, regelmaat, warmte en erkenning, die ik als verzorger kan overdragen.

De reden dat ik dit werk ben gaan doen, is dat ik gemerkt heb dat er weinig voorzieningen zijn voor deze zorgkinderen. Omdat ik 15 jaar in het speciaal onderwijs werkzaam ben geweest zag ik heel goed waar ouders en kinderen op school tegenaan liepen. Geen netwerk, geen familie of vrienden die begripvol of niet capabel genoeg zijn om te helpen, geen onwil maar vaak onmacht of het ontbreken van empathie om gedegen hulp aan te bieden.

Ik ben voor ouders makkelijk te benaderen en open. Eén van mijn sterke punten is dat ik geen onderscheid maak in mensen en dat ik betrokken en zorgzaam ben en graag wil helpen. Het leuke aan mijn rol is dat ik continu moet schakelen. Ik zit steeds in een ander (gezins-)situatie. Achter elk gezin of kind zit een ander verhaal. Ik ben onderdeel van de gezinsdynamiek en biedt ondersteuning in gezinnen waar vaak meerdere dingen spelen op meerdere gebieden. Het is een uitdaging om te kijken hoe ik van dienst kan zijn om orde in de chaos te scheppen en het welzijn van alle gezinsleden en vooral de kinderen te vergroten. De veiligheid en ontwikkeling van kinderen staan altijd voorop. Overigens zet ik altijd het kind in zijn kracht, mijn doel is me zo misbaar mogelijk te maken.

Ik denk in mogelijkheden. Bij mij is een ieder gelijk. Ik voel me erg betrokken bij het welzijn van anderen. Mijn werk doe ik op gevoel, mijn intuïtie. Het werken met kinderen en hen richting te geven aan hun eigen leven maakt mij tot een tevreden mens. Ik streef naar veiligheid, regelmaat, duidelijkheid, warmte, plezier en erkenning voor de kinderen. De ouders staan bij mij centraal. Het is voor mij belangrijk dat er een goede samenwerking en communicatie is met ouders. Home4kids wordt een netwerk, een onderdeel van het gezin. Niks is mooier als je ziet dat een kind groeit in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Elk kind zijn eigen unieke en leuke karakter maakt ook dat ik van hen leer! Mijn focus ligt op Home4Kids.

“Ik denk in mogelijkheden. Bij mij is een ieder gelijk. Ik voel me erg betrokken bij het welzijn van anderen. Het werken met kinderen en hen richting te geven aan hun leven maakt mij tot een tevreden mens.”

Ada Veldkamp

Het log van SKJ

Ada Veldkamp is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). SKJ stelt strenge eisen aan diplomering en bijhouden van kennis.

“Door naar het kind te kijken en te luisteren krijgt het kind erkenning. Ik pleit ervoor dat erkenning een basisbehoefte is naast het eten en drinken.”

Ada Veldkamp, eigenaar Home4Kids