• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Crisisopvang

Soms lopen spanningen thuis zo hoog op dat kinderen niet meer veilig thuis kunnen wonen. Opvang door familie of anderen in hun netwerk is niet mogelijk is. Crisisopvang kan een tijdelijke oplossing bieden. Wij bieden acute hulp. Voor crisisopvang hebben wij altijd ruimte.

  • Voor wie?

    Kinderen van 4 t/m 18 jaar met gedrags- en/of ontwikkelisstoornissen

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen, een stoornis in het autistisch spectrum of ADHD.