• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Medisch Kinderdagverblijf (MKD)

Ons Medisch Kinderdagverblijf (MKD) is er voor kinderen van 0 tot 7 jaar met complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen. Dit is veelal als gevolg van een combinatie van spraak-taal, sociaal-emotionele, cognitieve en lichamelijke factoren of een ontwikkelingsstoornis. Bij de aanvang van plaatsing is vaak nog niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Wel is duidelijk dat deze kinderen niet in bestaande voorzieningen voor kinderopvang of (speciaal) onderwijs kunnen deelnemen.

In ons medisch kinderdagverblijf  brengen we de problematiek van het kind en het gezin in kaart. Aan de hand hiervan stellen we een behandelpan op. We streven naar een vermindering van de uiting van de vastgestelde problematiek en daardoor dus ook een verbetering in de thuissituatie. Daarnaast zal de ontwikkeling van het kind verbetert worden. We maken inzichtelijk aan welke vorm van onderwijs/dagbesteding de jeugdige kan deelnemen na de dagbehandeling. Ingeval van onderwijsperspectief kunnen jonge kinderen stap voor stap de overstap maken naar regulier of speciaal onderwijs.

Onze aanpak:

  • We zorgen voor een vast dagritme met structuur en duidelijkheid, en een op het individuele kind afgestemde aanpak waarbij activiteiten methodisch onderbouwd zijn.
  • Met kinderen van 4 tot 7 jaar wordt gericht gewerkt om de schoolse vaardigheden te stimuleren en om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen.
  • Naast de plaatsing van het kind in de groep wordt altijd ambulante begeleiding in de thuissituatie geboden en zijn er ouderbijeenkomsten/-activiteiten.

Er wordt gewerkt met SKJ geregistreerde professionele begeleiders, mbo- & hbo-geschoold, onder begeleiding van een gedragswetenschapper. We werken in een multidisciplinair team waarin alle benodigde specialismen – waaronder paramedici – zijn vertegenwoordigd. De dagbehandeling wordt aangeboden in een groep van maximaal 8 jeugdigen, met 2 begeleiders. Ook bieden wij stageplaatsen aan.

Geen wachttijden
  • Voor wie?

    Kinderen van 0 tot 7 jaar met complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen die niet in bestaande voorzieningen voor kinderopvang of (speciaal) onderwijs kunnen deelnemen.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.