• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Kinderbehandelcentrum (KBC)

Ons Kinderbehandelcentrum (KBC) is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 18 jaar met zeer ernstige verstandelijke, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Deze jeugdigen zijn gezien de aard van hun problematiek aangewezen op paramedische en langdurige zorg. Ze kunnen niet in bestaande voorzieningen voor kinderopvang of (speciaal) onderwijs deelnemen.

In ons kinderbehandelcentrum bieden we begeleiding, behandeling en zorg. We brengen de problematiek van het kind en het gezin in kaart. Aan de hand hiervan stellen we een behandelpan op. We streven naar een vermindering van de uiting van de vastgestelde problematiek en daardoor dus ook een verbetering in de thuissituatie. Daarnaast zal de ontwikkeling van het kind verbeterd worden. We maken inzichtelijk aan welke vorm van onderwijs/dagbesteding de jeugdige kan deelnemen na de dagbehandeling. Ingeval van onderwijsperspectief kunnen jonge kinderen stap voor stap de overstap maken naar regulier of speciaal onderwijs.

Wat bieden wij?

  • Dagbehandeling in een stimulerende omgeving waarbinnen kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.
  • Ontwikkeling bevorderende activiteiten, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte aan ondersteuning op het gebied van verzorging, sociale, emotionele, en fysieke redzaamheid en cognitieve ontwikkeling.
  • Begeleiding en ondersteuning aan ouders om thuis de ontwikkeling van de jeugdige te bevorderen maakt integraal onderdeel uit van dit product.

Er wordt gewerkt met SKJ geregistreerde professionele begeleiders, mbo- & hbo-geschoold, onder begeleiding van een gedragswetenschapper. We werken in een multidisciplinair team waarin alle benodigde specialismen – waaronder paramedici – zijn vertegenwoordigd. De dagbehandeling wordt aangeboden in een groep van maximaal 8 jeugdigen, met 2 begeleiders. Ook bieden wij stageplaatsen aan.

Geen wachttijden
  • Voor wie?

    Kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bv. autisme, ADD of ADHD.

    Kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

    Kinderen met een verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag en een ontwikkelingsachterstand.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.