• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Individele begeleiding

Bij individuele begeleiding staat de persoonlijke situatie van de jeugdige voorop. Door individuele begeleiding ondersteunt de begeleider de jeugdige bij de hulpvraag. Wij inventariseren samen met de jeugdige en ouder/verzorger welke begeleiding passend is. Vervolgens stellen wij samen met de gedragswetenschapper een begeleidingsplan op. De doelen in het begeleidingsplan zijn gericht op het compenseren van de beperkingen, het verbeteren van de eigen vaardigheden en het zelfstandiger handelen in het dagelijks functioneren.

  • Voor wie?

    Kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bv. autisme, ADD of ADHD.

    Kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

    Kinderen met een verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag en een ontwikkelingsachterstand.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.