• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Missie & visie

Missie
Home4Kids is er voor kinderen en hun ouders/verzorgers met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Biedt hulp en behandeling wanneer de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden. Home4Kids zet kinderen, opvoeders en omgeving in eigen kracht om samen met hen optimale kansen te creëren op deelname in onze samenleving. Home4Kids is om zorg op maat te bieden in een huiselijke en warme sfeer, zodat de jeugdigen zich thuis voelen en het vertrouwen in zichzelf vergroten. Hierbij willen we het ‘normale’ leven nastreven, waardoor jeugdigen vaardigheden behouden en zo mogelijk ook uitbreiden.

Visie
Home4Kids wil graag een belangrijke rol vervullen in het bieden van perspectief voor jeugdigen, zijn ouders/verzorgers en het systeem waar het deel van uitmaakt. Voor deze opdracht is handelingsruimte en samenwerking met alle betrokkenen nodig om tot het juiste resultaat te komen. Thuis opgroeien is volgens Home4Kids de beste plek. Wanneer dit (tijdelijk) niet mogelijk is, dragen wij hier zelf zorg voor. In begeleiding en behandeling wordt voorzien totdat de jeugdige, ouders/verzorgers en/of school dit zelfstandig kunnen. Wanneer dit niet passend blijkt te zijn, kan Home4Kids voorzien in een op maat toegesneden onderwijsaanbod.

Visie op samenwerking
Home4Kids gaat uit van een optimale en gelijkwaardige samenwerking tussen client(systeem) en professionals met het uitgangspunt dat er geopereerd wordt als één team. Waarbij we een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie hebben. Ieder individu is gelijkwaardig en zit in het team vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden.

Het log van SKJ

Ada Veldkamp is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). SKJ stelt strenge eisen aan diplomering en bijhouden van kennis.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.