• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Ada
Directrice en ambulant begeleider

SKJ geregistreerd

Alyssa
Algemeen medewerker en Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker in opleiding

Lisanne

Lisanne
Pedagoog

SKJ geregistreerd

Blanco

Andjena
Sociaal werker

Blanco

Keltoum
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker in opleiding

Home4Kids heeft een samenwerking met:

Gedragswetenschapper
– NVO
– BIG
– SKJ

Logopedist

Het log van SKJ

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. SKJ stelt strenge eisen aan diplomering en bijhouden van kennis.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.