• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

De eigenaresse van Home4Kids heeft vijftien jaar in het speciaal onderwijs gewerkt en daarnaast ambulante begeleiding aangeboden. Vanuit daar heeft zij ervaring opgedaan en heeft ze de stap gezet om Home4Kids te starten. Home4Kids bestaat sinds 2016.

In de afgelopen jaren heeft Home4Kids naschoolse groepen, gezinshuis en kortdurendverblijf aangeboden. Sinds medio 2021 is Home4Kids gecontracteerd met de gemeente Lelystad voor het Kinderbehandelcentrum.

Binnen Home4Kids werken we met SKJ en/of BIG geregistreerde medewerkers en hanteren we de methodiek Gezin Centraal.

Home4Kids heeft een samenwerking met:

Gedragswetenschapper
– NVO
– BIG
– SKJ

Logopedist

Het log van SKJ

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. SKJ stelt strenge eisen aan diplomering en bijhouden van kennis.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.