• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Naschoolse groepen

Op zoek naar een passende naschoolse opvang voor uw kind? Bij onze naschoolse opvang gaat alles er op een rustige en prikkelarme sfeer aan toe. Hier komen de kinderen die overdag naar het speciaal onderwijs gaan. Dit zijn veelal kinderen met autisme of ADHD. Vanaf 14.00 uur gaan de kinderen naar Home4Kids, ze komen op eigen gelegenheid, met een taxibus.

Uitgangspunt is dat kinderen zich na schooltijd kunnen ontspannen en zich bezig kunnen houden met hun interesses. De pedagogisch medewerker heeft vooral een stimulerende en begeleidende rol. In samenspraak met de kinderen worden allerlei activiteiten aangeboden en geven we de kinderen de ruimte die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.

Groepsleiding laat de kinderen deels vrij in hun vrijetijdsbesteding, dit is afhankelijk van de groep. We werken met het keuze- of planbord. Het is belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen handelen. Het werken met pictogrammen geeft structuur en houdvast. Het geeft duidelijkheid en overzicht. Het gebruik van een timetimer of zandloper maakt het beheersen van tijd mogelijk. Het maakt het verstrijken van tijd zichtbaar. Kinderen zien in een oogopslag hoelang een activiteit nog duurt dat stimuleert hun houding en concentratievermogen. Wij maken ook gebruik ook van het stoplicht gedragsmeter. Het maakt kinderen visueel duidelijk ofwel inzicht over hun gedrag.

De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Bij Home4kids leren kinderen door te doen. Er is voortdurend interactie tussen volwassen en kinderen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Door middel van spelmateriaal, ontwikkelingsmateriaal, spelletjes, buitenspelen, muziek, bewegen, koken /bakken en knutselen proberen wij voor ieder kind datgene aan te bieden waarmee hij/zij een breed interessegebied ontwikkelt op het gebied van vrijebesteding. Groepsleiding geeft samen met het kind vorm van ideeën die het kind heeft. De groepsleiding neemt niet over, maar denkt mee en stimuleert het kind.

Kinderen die komen voor de naschoolse opvang zitten al de hele dag op school om te leren. Voor hun is dat werken! We vinden het daarom van belang dat de nadruk bij naschoolse opvang dan ook ligt op de ontspanning van de kinderen. Doel is dat de kinderen plezier beleven aan een gevarieerd aanbod in vrijetijdsbesteding en dat zij bij Home4kids tot rust komen na een drukke dag school. Dit heeft dan ook een positieve weerslag bij het thuiskomen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen plezier kunnen beleven aan de omgang met leeftijdsgenootjes en vriendschappen op kunnen bouwen.

Geen wachttijden
  • Voor wie?

    De naschoolse groep is voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

  • WAT IS ONZE WERKWIJZE?

    Bij naschoolse opvang ligt de nadruk op ontspanning. Plezier beleven aan een gevarieerd aanbod in vrijetijdsbesteding en tot rust komen na een drukke dag school.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen, een stoornis in het autistisch spectrum (autisme) of ADHD.