• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Vakanties en vrije dagen

Voorjaarsvakantie: 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Meivakantie: 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Zomervakantie: 20-07-2024 t/m 01-09-2024
Kerstvakantie: 21-12-2024 t/m 05-01-2025

Goede Vrijdag: 29-03-2024
Pasen: 01-04-2024
Pinksteren: 20-05-2024

Overige vrije dagen
Naast de schoolvakanties zijn de kinderen een aantal dagen per jaar vrij in verband met studie- of organisatiedagen van het team.

De volgende dagen zijn reeds gepland:
26-01-2024
29-01-2024
05-02-2024
28-03-2024
29-03-2024
21-06-2024

Overige studiedagen en andere belangrijke data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.