• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Vertrouwenspersoon voor cliënten van Home4Kids

Cliënten kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon  van het AKJ. Zij luisteren naar uw verhaal en kunnen met u meedenken en advies geven.

Als cliënt van Home4Kids kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Deze vertrouwenspersoon:

  • Luistert naar uw verhaal
  • Kan meedenken en advies geven
  • Geeft antwoord op uw vragen
  • Geeft u uitleg over bijvoorbeeld de Wet zorg en dwang
  • Zoekt samen met u naar een oplossing bij onvrede
  • Ondersteunt bij het schrijven van een klachtenbrief
  • Kan met u meegaan naar gesprekken met onze organisatie.

Contact opnemen met AKJ
U kunt bellen met 088 555 10 00 en vraag naar de vertrouwenspersoon Home4Kids. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@akj.nl.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.