• Kinderen richting geven aan hun leven

  Kinderen leren omgaan met de groepsdynamiek. Samen spelen en delen.

  Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.
 • Kinderen richting geven aan hun leven

  Individuele begeleiding wordt op maat aangeboden, vastgestelde doelen worden nagestreefd.

  Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.
 • Kinderen richting geven aan hun leven

  Veilig en vertrouwd. Rust, regelmaat, structuur en voorspelbaarheid staan hoog in het vaandel.

  Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Home4Kids is een praktijk voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.

Flexibel

Wij kunnen snel inspringen op de zorgvraag van ouders en/of door zorginstellingen.

Transparant

Wij werken altijd met een zorgdoel en begeleidingsplan. Dit stellen we samen met u op.

Kleinschalig en huiselijke sfeer

Wij werken met 1 begeleider op 2 à 3 kinderen.

Pedagogisch klimaat

Wij kunnen putten uit een flinke dosis ervaring o.a. opgedaan in het speciaal onderwijs.

Home4Kids beschikt over faciliteiten die op de problematiek van de kinderen is afgestemd. Wij beschikken over de volgende voorzieningen:

 • Kleine groepen aangepaste aanpak ontwikkeling van kinderen
 • Pedagogische ondersteuning
 • Duidelijk aanwezige structuur
 • Groepsbegeleiding of individuele begeleiding
 • Opvoedkundig ondersteuning aan huis
 • Aandacht voor persoonlijke verzorging
 • Huiswerkbegeleiding

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen bij Home4Kids?
Schrijf u dan in voor onze e-mailnieuwsbrief.

Home4Kids biedt opvang en ondersteuning aan:

 • Naschoolse opvang
 • Crisisopvang
 • Groepsbegeleiding
 • Opvoedondersteuning aan huis
 • Kortdurend verblijf
 • Dagbesteding
 • Logeeropvang
 • Weekend pleegzorg
 • Structuurgroep voor kinderen die langdurig thuis zitten
Home4Kids: Kinderen richting geven aan hun leven