• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Klachtenregeling

Home4Kids neemt de zorg voor uw kind serieus en voert die zorg zorgvuldig en zo goed mogelijk uit. Ondanks dat kan het zijn dat u toch niet tevreden bent over de geleverde zorg en/of dienstverlening. U heeft als ouder/verzorger altijd het om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over de zorg of de dienstverlening.

Wij vinden het belangrijk dat een klacht zorgvuldig wordt behandelt en daarom heeft Home4Kids een heldere en duidelijke klachtenregistratie.

Wat is een klacht?
Wij hebben de zorg voor uw kind en tot grote tevredenheid van u als ouder/verzorger en uw kind. Maar het kan natuurlijk voor komen dat u niet helemaal tevreden bent. Meestal kunnen we dit in goed overleg met u oplossen en is er geen sprake van een klacht. In het geval dat het probleem niet tot tevredenheid is opgelost wordt het een klacht.

Hoe kunt u een klacht aanmelden?

 1. U heeft een klacht en bespreekt deze met de medewerker in kwestie.
 2. De medewerker zal in veel gevallen in overleg met u de klacht oplossen.
 3. Als dit niet tot uw tevredenheid gebeurt, kunt u besluiten de klacht schriftelijk in te dienen bij Ada Veldkamp. Als de medewerker het gevoel heeft er met u niet uit te komen, zal die deze mogelijkheid ook aangeven.
 4. Ada probeert met u tot een oplossing van de klacht te komen die beide partijen tevreden stelt.
  Ada geeft een schriftelijke terugkoppeling van de afhandeling van de klacht. Hierin wordt omschreven welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht zijn of worden genomen en wanneer deze gerealiseerd zijn.
 5. De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.
 6. Mocht de klacht toch niet tot uw tevredenheid afgehandeld zijn kunt u de klacht aan de vertrouwenspersoon voorleggen. Bij Home4Kids heeft de gedragswetenschapper ook de functie van vertrouwenspersoon.
 7. Mocht de klacht ook door de vertrouwenspersoon niet tot uw tevredenheid afgehandeld zijn kunt u een klacht indienen bij De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Home4Kids is hierbij aangesloten. Kijk voor meer informatie op de website https://www.skjeugd.nl.
 8. Als het College van Toezicht van SKJ een beslissing neemt sturen zij die per post aan u en Home4Kids.

Registratie van de klacht

 • Op het moment dat de klacht bij de medewerker komt vult deze een registratieformulier in.
 • Als de klacht tot tevredenheid is opgelost wordt dit op het formulier aangegeven. Het formulier wordt voor gezien getekend door u, de medewerker en Ada Veldkamp. Home4Kids archiveert het formulier.
 • Als de klacht niet tot tevredenheid kan worden afgehandeld wordt dit genoteerd en zal het formulier ter afhandeling aan Ada Veldkamp worden aangeboden.

Home4Kids is een praktijk voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.