• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Over Home4Kids

Home4kids onderscheidt zich van andere organisaties door bewust kleinschalig te blijven werken, zodat de persoonlijke aandacht die we kinderen en jongeren willen bieden goed tot zijn recht komt. De kinderen helpen richting te geven aan hun leven. Home4kids denkt niet in problemen maar in oplossingen. Alles is mogelijk als je maar wilt. Bij Home4kids ligt de focus op deze extra kwetsbare kinderen. Zij hebben in hun leven al veel negatieve ervaringen opgedaan. School, thuis, vereniging ofwel directe omgeving. Vaak worden ze als lastig gezien. Maar ongewenst gedrag komt ergens vandaan. Door naar het kind te kijken en te luisteren krijgt het kind erkenning. Wij pleiten ervoor dat erkenning een van de basisbehoeften is naast het eten en drinken. Wij streven naar veiligheid, regelmaat, warmte en erkenning.

Ada Veldkamp: “De reden dat ik dit werk ben gaan doen, is dat ik gemerkt heb dat er weinig voorzieningen zijn voor deze zorgkinderen. Omdat ik 15 jaar in het speciaal onderwijs werkzaam ben geweest zag ik heel goed waar ouders en kinderen op school tegenaan liepen. Geen netwerk, geen familie of vrienden die begripvol of niet capabel genoeg zijn om te helpen, geen onwil maar vaak onmacht of het ontbreken van empathie om gedegen hulp aan te bieden.”

Wij zijn voor ouders makkelijk te benaderen en open. Eén van onze sterke punten is dat wij geen onderscheid maken in mensen en dat wij betrokken en zorgzaam zijn en graag willen helpen. Het leuke aan onze rol is dat wij continu moeten schakelen. Wij zitten steeds in een andere (gezins-)situatie. Achter elk gezin of kind zit een ander verhaal. Wij zijn onderdeel van de gezinsdynamiek en bieden ondersteuning aan gezinnen waar vaak meerdere dingen spelen op meerdere gebieden. Het is een uitdaging om te kijken hoe wij van dienst kunnen zijn om orde in de chaos te scheppen en het welzijn van alle gezinsleden en vooral de kinderen te vergroten. De veiligheid en ontwikkeling van kinderen staan altijd voorop. Overigens zetten wij altijd het kind in zijn kracht, ons doel is om ons zo misbaar mogelijk te maken.

Het werken met kinderen en hen richting te geven aan hun eigen leven maakt ons tot tevreden mensen. Wij streven naar veiligheid, regelmaat, duidelijkheid, warmte, plezier en erkenning voor de kinderen. Het is voor ons belangrijk dat er een goede samenwerking en communicatie is met ouders. Home4kids wordt een netwerk, een onderdeel van het gezin. Niks is mooier als wij zien dat een kind groeit in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Elk kind met eigen uniek en leuk karakter maakt ook dat wij van hen leren!

“Wij denken in mogelijkheden. Bij ons is een ieder gelijk. We voelen ons erg betrokken bij het welzijn van anderen. Het werken met kinderen en hen richting te geven aan hun leven maakt ons tot een tevreden mensen.”

Het log van SKJ

Ada Veldkamp is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). SKJ stelt strenge eisen aan diplomering en bijhouden van kennis.

“Door naar het kind te kijken en te luisteren krijgt het kind erkenning. Ik pleit ervoor dat erkenning een basisbehoefte is naast het eten en drinken.”

Ada Veldkamp, eigenaar Home4Kids