• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Begeleiding individueel

Bij individuele begeleiding staat de persoonlijke situatie van het kind of jongere voorop. Door een-op-eenbegeleiding ondersteunt de begeleider het kind of jongere bij de hulpvraag. Wij inventariseren samen met de jongere of ouder welke begeleiding het beste past. Vervolgens stellen wij samen een plan van aanpak op en werken aan verschillende doelen tegelijkertijd. De doelen zijn gericht op het compenseren van de beperkingen, het verbeteren van de eigen vaardigheden en het zelfstandiger handelen in het dagelijks functioneren. Als er een activiteit wordt uitgevoerd, kijken wij welke hulp er nodig is.

Begeleiding individueel kan in verschillende situaties plaatsvinden, zoals de thuissituatie, schoolsituatie, maar ook tijdens vrije tijd. Na een aantal maanden evalueren wij de gestelde doelen. Dit kan tijdens een rondetafelgesprek maar ook tijdens een individueel gesprek met de groeps- of teamleider. Tijdens het evaluatiegesprek kijken we samen welke doelen gehaald zijn maar ook welke nieuwe doelen en afspraken er gemaakt worden.

Gedragsverandering
Voor gedragsverandering wordt er gebruik gemaakt van evidence based-interventies. Hiervoor wordt geput uit de databank van Effectieve Jeuginterventies (NJI). Er wordt onder meer gewerkt met de cognitief-gedragstherapeutische interventie COMET, therapieën voor het aanleren van emotieregulatiestrategieën en eveneens therapieën voor het verminderen van agressief- en bevorderen van pro-sociaal gedrag. Waarbij als langetermijndoelstelling wordt gewerkt aan het reduceren van de kans op ontwikkeling van een gedragsstoornis.

  • Voor wie?

    Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar met gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen.

  • WAT IS ONZE WERKWIJZE?

    Begeleiding individueel wordt een-op-een aangeboden in de persoonlijke situatie. Dit kan zowel thuis zijn, op locatie of op school.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.