• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Logeeropvang

Respijtzorg (logeren)
Opvoeden vergt veel van ouders, zeker als een kind extra zorg en aandacht nodig heeft. Ook van eventuele broertjes en/of zusjes wordt vaak veel gevraagd. Wij bieden respijtzorg aan voor gezinnen die even op adem willen komen. De kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben, kunnen bij ons blijven logeren. Wij nemen voor een bepaalde tijd de zorg uit handen van de ouders.

Kortdurend verblijf plus behandeling
Ons kortdurend verblijf is er voor het kind met de nodige zorgvraag. Het doel van dit verblijf is, naast het ontlasten van de thuissituatie, gericht op een aantal specifieke leerdoelen: werken aan sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en het leren leven met structuur en regelmaat. Naast deze doelen werken we ook aan de doelen gesteld in een eventueel gezinsplan.

  • Voor wie?

    Kinderen van 4 t/m 18 jaar met gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking plus eventuele bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD.