• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Kortdurend verblijf (logeeropvang)

Het logeerweekend van Home4Kids is er voor het kind met de nodige zorgvraag, maar ook voor het gezin. Het logeerweekend is belangrijk voor gezinnen die door intensieve zorg en begeleiding van hun kind overbelast dreigen te raken. Home4Kids kan daarbij uitkomst bieden. Home4Kids biedt het kind een veilige tijdelijke woonomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van praktische zelfredzaamheid en sociaal emotionele ontwikkeling.

Doelen waar tijdens het kortdurend verblijf aan gewerkt wordt zijn:
– vergroten zelfredzaamheid;
– vergroten sociale vaardigheden;
– ontlasten van de thuissituatie.

In een ontspannen en rustige omgeving worden kinderen begeleid, zodat ze spelenderwijs nieuwe vaardigheden kunnen aanleren.


Informatieflyer

Voor ouders/verzorgen én voor de kinderen die komen logeren hebben we alle informatie met betrekking tot het logeerweekend verzameld in een pdf. Download deze als uw kind bij ons komt logeren en lees dit vooraf goed door!

> Download informatieflyer

  • Voor wie?

    Onze kleinschalige logeerweekenden zijn er voor kinderen vanaf 4 jaar met gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen. De logeerweekenden bieden een tijdelijke ontlasting voor ouders en/of verzorger en geven onze loges ook de mogelijkheid om samen met hun leeftijdsgenoten hun vrijetijd in te vullen, sociale contacten op te doen en de zelfredzaamheid te vergroten.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.