• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Kortdurend verblijf (logeeropvang)

Logeeropvang is kort, tijdelijk verblijf. Het kan ook opvang zijn tijdens een vakantie. Logeeropvang voor kinderen is opvang om ouders en rest van het gezin te ontlasten in de zorg.

Het doel van deze logeerweekenden is, naast het ontlasten van de thuissituatie, gericht op een aantal specifieke leerdoelen: werken aan sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en het leren leven met structuur en regelmaat.

Tijdens de logeeropvang staat het praktische ondersteunen en sturen van het kind/de jongere centraal, zodat hij of zij in staat is om met zijn of haar beperking/stoornis zo zelfstandig mogelijk kan leren functioneren. Hierbij worden uitdagende en gestructureerde activiteiten, afgestemd op de leeftijd en interesse van de kinderen en jongeren aangeboden. Aan de hand van persoonlijke aandacht, veiligheid en vertrouwen en wederzijds respect werken wij aan de persoonlijke doelen. Bij de samenstelling van de groepen houden we zoveel mogelijk rekening met de leeftijd, ontwikkelingsniveau en de interesses.

  • Voor wie?

    Logeeropvang voor kinderen is opvang om ouders en rest van het gezin te ontlasten in de zorg.

  • Wat is onze werkwijze?

    Home4kids heeft enkele begeleiders die een sociaal pedagogische opleiding hebben gevolgd of volgen en ervaring met de doelgroep hebben. Wij hanteren 1 begeleider met maximaal 3 kinderen.

Home4Kids is een praktijk voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.