• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Kortdurend verblijf (logeeropvang)

Het logeerweekend van Home4Kids is er voor het kind met de nodige zorgvraag, maar ook voor het gezin. Het logeerweekend is belangrijk voor gezinnen die door intensieve zorg en begeleiding van hun kind overbelast dreigen te raken. Home4Kids kan daarbij uitkomst bieden. Home4Kids biedt het kind een veilige tijdelijke woonomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van praktische zelfredzaamheid en sociaal emotionele ontwikkeling.

Doelen waar tijdens het kortdurend verblijf aan gewerkt wordt zijn:
– het kind vergroot zijn/haar zelfredzaamheid;
– het kind vergroot zijn/haar sociale vaardigheden;
– de thuissituatie wordt ontlast.

In een ontspannen en rustige omgeving worden kinderen begeleid, zodat ze spelenderwijs nieuwe vaardigheden kunnen aanleren.

  • Voor wie?

    Onze kleinschalige logeerweekenden zijn er voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar met autisme, ADHD en/ of een gedragsproblematiek/psychische problematiek. De logeerweekenden bieden een tijdelijke ontlasting voor ouders en/of verzorgers en geven onze logés ook de mogelijkheid om samen met leeftijdsgenoten hun vrijetijd in te vullen, sociale contacten op te doen en de zelfredzaamheid te vergroten.

Home4Kids is een praktijk voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.