• Home4Kids: praktijk voor kinderen van 4 - 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of stoornis in autistisch spectrum.

Home4Kids Gezinshuis

Het Home4Kids Gezinshuis is een normaal woonhuis waarin kinderen kunnen wonen die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.

Onze professionals bieden 24 x 7 een kleinschalige vorm van jeugdhulp, opvoeding en ondersteuning. Open communicatie en samenwerken met ouders/verzorgers staat voor ons centraal. Het gezinshuis is gesitueerd in de wijk Dronten-West, een kindvriendelijke buurt. In de omgeving kan uitgeweken worden voor verschillende activiteiten zoals het zwembad, dorpsboerderij, ect.

  • Voor wie?

    Voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.

Home4Kids is een zorginstelling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum. Op basis van een neutraal bijzondere grondslag zal ieder kind en of ouder(s)/verzorger(s) positief benaderd worden.